+48 664 054 062 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
LOGO UE
Nauka języka angielskiego dla dzieci starszych

Nauka języka angielskiego dla dzieci starszych

Kurs Winglets Kids – dla dzieci w wieku 7-12


Program dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów.

Główne cele to:
1.    doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
2.    wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty,
3.    wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
4.    zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
5.    uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki
Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).
Lekcje 2 razy w tygodniu po 50 minut.


CO DALEJ?
Po ukończeniu programu WINGLETS KIDS , kursanci kontynuują naukę w programie WINGS TEENS (zakładka oferta dla młodzieży).


W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania).
•    Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń
•    Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
•    Opieka metodyka.
•    Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.


Kurs Savvy Ed – dla dzieci w wieku 7-10 lat, po kursie Teddy Eddie lub innym mocnym kursie.


Nowa, ambitna metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci zaawansowanych, kontynuujących naukę po kursach Teddy Eddie lub innych mocnych kursach przedszkolnych. Zwieńczeniem programu jest możliwość zdania egzaminów Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers, który dostępny jest w cenie kursu. Lubiany przez dzieci i ceniony przez rodziców.

Czym jest Savvy Ed?


Licencjonowaną metodą nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Dla kogo jest Savvy Ed?
Dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie, w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych.
Jakie poziomy obejmuje Savvy Ed?
W metodzie są trzy poziomy koncentrujące się na określonych obszarach:
 
        POZIOM 1: komunikacja + CZYTANIE
        POZIOM 2: komunikacja + PISANIE
        POZIOM 3: integracja wszystkich sprawności językowych  + POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

 Jaki materiał językowy obejmuje Savvy Ed?
Materiał  nauczania obejmuje poziomy A0-A2 (wg Rady Europy) i jest kompatybilny z egzaminami  Cambridge English: Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers.

Co sprawia, że Savvy Ed jest skuteczny?


Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:
•    EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ
czyli "stopniowe narastanie"  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego  
•    KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ
Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
•    SYSTEMY MOTYWACJE
zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo. Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie. System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.
Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut.


 CO DALEJ?
Po ukończeniu nauki metodą SAVVY ED, dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w programie Up! Kids.


W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania).
•    Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń.
•    Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
•    Opieka metodyka.
•    Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.


Kurs Up! Kids – dla dzieci w wieku 9-12 lat, po kursie Savvy Ed lub innym mocnym kursie

PROGRAM DLA ZAAWANSOWANYCH UCZNIÓW W KLASACH IV - VI
Program Up! Kids został stworzony z myślą o zaawansowanych grupach po programie SAVVY ED (lub innych kursach doprowadzających do zaawansowanego komunikacyjnie poziomu). Wypracowana na wcześniejszych poziomach przewaga komunikacyjna pozwala na harmonijne rozwinięcie uczniów we wszystkich obszarach językowych (słownictwo, gramatyka, wymowa).
 
Rozwijanie swobodnej komunikacji i przygotowanie dzieci do toku egzaminacyjnego Cambridge English. Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw i ruchu. Kończy się na poziomie A2+ z możliwością zdania egzaminu Cambridge English: Young Learners (YLE) w cenie kursu.

Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut.

CO DALEJ?
Po programie Up! Kids uczniowie mogą kontynuować naukę w Fly high - programie, który umożliwi przygotowanie się do egzaminu B2 First (FCE) już w wieku gimnazjalnym. Certyfikat B2 First (FCE) wydawany przez Cambridge jest honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania).
•    Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń.

 
Szkoła WIGS Szkoła WIGS

Wszelkie prawa zastrzeżone | szkola-wings.pl | 2017
Made by Projekt i wykonanie imsystems.pl

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI