LOGO UE
Nauka języka Angielskiego - Nasze Certyfikaty

Nasze Certyfikaty

ETS (Educational Testing Service) to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstaniaw 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnychi rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnychi korporacyjnych na całym świecie.

 W naszym ośrodku egzaminacyjnym możesz:

Od ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie. 

Testy TOEIC®:

Firmy oraz osoby poszukujące pracy na całym świecie zaufały punktacji TOEIC® i osiągnęły przewagę nad konkurencją.

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe na teście TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie testy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Co więcej, ciągłe badania pozwalają zapewnić, że testy TOEIC® są precyzyjne oraz właściwe dla zmieniającego się światowego rynku pracy. TOEIC® nieustannie pomaga firmom zatrudniać, wybierać oraz awansować odpowiednich pracowników.

Wsparcie dla nauczycieli i studentów na każdym etapie nauki akademickiej - testy TOEFL

Rodzina produktów TOEFL® to egzaminy stworzone by umożliwić instytucjom testowanie większej liczby uczniów będącej na różnych poziomach zaawansowania. Stosowane do różnych celów (przyjęcie na studia, określenie poziomu czy testowanie końcowe) testy TOEFL® dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych decyzji. 

Testy TOEFL®:

 Rodzina Certyfikatów TOEFL®:

Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

TOEFL® iBT jest także najczęściej uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie.

Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy). Certyfikat TOEFL® Junior Comprehensive (JUŻ NIEBAWEM) będzie egzaminem komputerowym testującym wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

Kluczem do sukcesu studentów na ścieżce rozwoju umiejętności językowych jest jakość narzędzi do pomiaru kompetencji . Zastosowanie egzaminów TOEFL® pozwala nauczycielom monitorować postęp każdego ucznia. Wyniki TOEFL® są precyzyjnym wskaźnikiem gotowości ucznia do efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie środowisku akademickim. Im lepsze przygotowanie językowe studenta, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu.

Rodzina Certyfikatów TOEFL® została stworzony przez ETS, twórcę egzaminu TOEFL® ETS oferuje także szeroką gamę szkoleń dla nauczycieli, podręczników oraz materiałów online, które pomagają w stworzeniu programu nauczania, który pozwala studentom osiągnąć zamierzone cele. Aktualna oferta jeszcze bardziej niż dotychczas wspomaga Twój sukces jako nauczyciela i Twoich studentów.

TFI™: certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy

Czym jest test TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to test certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Test ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Dlaczego test TFI™?

Język francuski - używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia - jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego testu TFI™.

Jaki format ma test TFI™?

Test TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja testowa około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z testu to 10-990 punktów. Zatem testu się nie oblewa, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Zarejestruj się na sesję testu TFI™ w akredytowanym ośrodku ETS Global. Jeśli nie znalazłeś terminu, który Ci odpowiada, skontaktuj się z nami, zorganizujemy sesję dla Ciebie.

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

WiDaF: język niemiecki w biznesie, w środowisku pracy i w kontekście ogólnym

Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście bizesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

Rodzina certyfikatów WiDaF®:

Tabela testów

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i korporacji.

ETS Global oferuje instytucjom akademickim, firmom i korporacjom, agencjom rządowym i klientom indywidualnym pełną gamę rozwiązań edukacyjnych, testów, egzaminów oraz certyfikatów. Certyfikaty ETS potwierdzają wiedzę zdających i zwiększają ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.

 

TOEIC® L&R

TOEIC® S&W

TOEIC Bridge™

Język

Angielski

Angielski

Angielski

Format

PBT

IBT

PBT

Poziomy CEF

A1-C1

A1-C1

A1-B1

Skala ocen

10-990

S: 0-200
W: 0-200

20-180

Kontekst

praca i biuro

praca i biuro

język ogólny

Dostępność

na życzenie, sesje otwarte

na życzenie, sesje otwarte

na życzenie, sesje otwarte

 

 

TOEFL® iBT

TOEFL® Junior

TOEFL® ITP (Level 1)

TOEFL® ITP (Level 2)

Język

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Format

IBT

PBT

IBT

IBT

Poziomy CEF

B1-C1

A2-B2

A2-C1

beginner i elementary

Skala ocen

0-120

600-900

310-677

200-500

Kontekst

język akademicki

środowisko szkolne - gimnazjum i liceum

język akademicki

język akademicki

Dostępność

sesje otwarte

na życzenie, sesje otwarte

na życzenie

na życzenie

 

 

TFI™

WiDaF

WiDaF Basic®

Język

Francuski

Niemiecki

Niemiecki

Format

PBT

PBT

PBT

Poziomy CEF

A2-C1

A2-C2

A1-B1

Skala ocen

10-990

0-990

0-180

Kontekst

praca i biuro, biznes

język biznesowy

praca i biuro

Dostępność

sesje otwarte

na życzenie

na życzenie

Legenda:

Szkoła WIGS Szkoła WIGS

Wszelkie prawa zastrzeżone | szkola-wings.pl | 2017
Made by Projekt i wykonanie imsystems.pl

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI