LOGO UE
Nauka języka Angielskiego - Nasze Certyfikaty

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1) Administratorem danych osobowych jest właściciel Szkoły Językowej Wings, ul. Kozielska 25/2, 47-224
K-Koźle, NIP: 7561930237, info@szkola-wings.pl.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego;
b) marketingu bezpośredniego Szkoły;
c) marketingu Teddy Eddie sp. z o.o. (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie językowym
Teddy Eddie);
d) analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Szkole.
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) wyrażona zgoda przez Ucznia,
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
4) dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi informatyczne;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi kadrowo-księgowe i prawne;
c) podmiotom współpracującym ze Szkołą przy organizacji kursów językowych, w szczególności
spółce Teddy Eddie sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jasnej 31b oraz podmiotom
współpracującym z tą spółką;
d) podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi marketingowe;
5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej
kursu językowego łączącej Ucznia ze Szkołą;
6) Uczeń ma prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przez niego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
7) Uczeń ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez niego danych
osobowych;
8) Uczeń ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
9) Uczeń ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w
przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy.

Szkoła WIGS Szkoła WIGS

Wszelkie prawa zastrzeżone | szkola-wings.pl | 2017
Made by Projekt i wykonanie imsystems.pl

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI